Tidigare arbeten

Tidigare har vi arbetat tillsammans med Lars Sandberg, Konservatorer Sandberg AB.
Konservatorer Sandberg AB har mycket lång erfarenhet av konservering av arkitekturbundet måleri och arbeten har urförts i ett stort antal kyrkor och profana byggnader runt om i Skåne. Uppdragsgivare har varit både kommuner, kyrkoförsamlingar och privata personer.
God kontakt har arbetats fram med bl.a Malmö Museer, Regionmuseet och Länsstyrelsen i Skåne och Lunds Stift.
Exempel på tidigare arbeten för Konservatorer Sandberg AB är:

Universitetshuset i Lund, konservering av limfärgsmålningar

Sankt Petri Kyrka i Malmö, konservering av kalkmålningar i Krämarekapellet. Konservering av inventarierna.

Tomarps Kungsgård, konservering av kalkmålningar.

Klosterkyrkan i Ystad, konservering av kalkmålningar.

Klosterkyrkan i Lund, konservering av kalkmålningar.

Mariakyrkan i Ystad, konservering av kykans epitafier.

Allhelgonakyrkan i Lund, konservering av samtligt måleri och inventarier.

Kalmar Domkyrka, konservering av samtliga inventarier.

2010 startade Ingrid Wedberg och Hanna Eriksson egna konserveringsfirmor. Tillsammans är vi Skånes Målerikonservatorer. Under det gångna åren har vi haft uppdrag med exempelvis:

Katrinetorps Herrgård i Malmö. Konservering och rekonstruktioner av vägg- och takmålningar.

Åtgärdsprogram har skrivits för samtliga bemålade ytor i Ystad Teater och vägg- och takmålningar på Skarhults Slott.

Åtgärdsprogram för Hemmesdynge Kyrka.

Åtgärdsprogram för Lyngby Kyrka.

Mörarps Kyrka, konservering av kalkmålningar och inventarier.

Hässlunda Kyrka, konservering av kalkmålningar och inventarier.

Hippodromens Restaurang, Malmö.

Färgundersökningar i Bäckaskogs Slott, Kristianstad. Statens Fastigehtsverk

Färgundersökningar Moriskan i Folkets Park, Malmö.

Åtgärdsprogram för kalkmålningarna i Skurups och Östra Vemmerlövs kyrkor.

Konservering av kalkmålningarna i Östra Vemmerlövs kyrka.

Konservering av inventarier i Böda, Persnäs och Högby kyrka på Öland.

Åtgärdsprogram för inventarier i Amiralitetskyrkan i Karlskrona.

Undersökningar av kalkputs i Farhults kyrka, Höganäs

Vidare arbeten på Malmö centralstation, Kungliga vänthallen

Konserveringstekniska undersökningar i Silvåkra kyrka, Veberöd.

Undersökningar i Hammarlövs kyrka, Trelleborg.

Undersökningar och skadekartering av puts och kalkmålningar på Läckö slott, samt upprättande av programhandlingar. Detta i samarbete med Conservator AB. Pågående konserveringsarbeten i Slottskyrkan 2015-2016.

Stöldsäkringar av medeltida inventarier i diverse kyrkor på Norra Öland.

Konservering av medeltida kalkmålningar i Torna Hällestad kyrka, Dalby församling.

Åtgärdsprogram för kalkmålningar i Hofterups kyrka, Kävlinge församling.